Simo Veistola

Kotipihan linnut

Olen seurannut kotipihan lintuja kesästä 1998 alkaen. Piha on aivan tavallinen omakotitalotontti Jokioisissa. Näkyvyys on rajallinen mutta kohtuullinen. Mitään vesistöä, peltoa tai suota ei pihalle näy, mutta piha rajautuu harvapuustoiseen metsään.
  Tarkkailumenetelmä on yksinkertainen. Olen tarkkailupäivinä (yleensä 1-2 päivää viikossa) kirjannut ylös havaitsemani linnut. Päiväkohtaiset havainnot olen siirtänyt viikkokohtaiseen taulukkoon, jonka luvut ovat viikkokeskiarvoja. Esimerkiksi jos pikkuvarpusia on ollut tietyn viikon havaintopäivinä 4+3+5, niin viikkokeskiarvo on 4.
  Tiedot olen koonnut Excel-taulukkoon, josta on helppo poimia mielenkiintoisia tietoja.
  Menetelmän etuna on sen vakioitu toteuttaminen ja ennen kaikkea helppous.

Viherpeipon määrät romahtivat syksyllä 2007

Pikkuvarpunen ja varpunen (Excel-tiedosto, 17 KT)

Powered by brooch Publisher v.1.0 © am Design 2006-